NIP PL w obrocie krajowym

Odpowiadając na pytanie Czytelnika należy wskazać, iż podmioty zarejestrowane w kraju jako podatnicy VAT czynni, będący równocześnie zarejestrowanymi podatnikami VAT UE, nie powinny w transakcjach krajowych posługiwać się numerem identyfikacji podatkowej zawierającym prefiks PL. Numer z prefiksem PL stosowany jest wyłącznie do transakcji wewnątrzwspólnotowych.

W tym miejscu warto podkreślić, iż zgodnie z art. 97 ustawy o VAT polscy podatnicy VAT są zobowiązani do posługiwania się numerem NIP z przedrostkiem PL w przypadku dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub przy nabywaniu usług o których mowa w art. 28 ust. 3,4,6 i 7 ustawy. Tym samym można stwierdzić, iż wskazany przepis nie zezwala na posługiwanie się NIP z przedrostkiem PL w przypadku transakcji realizowanych na terytorium kraju.

Wobec powyższego Czytelnik powinien dokonać odpowiednich korekt poprzez wystawienie faktur korygujących. NIP-PL na fakturach dokumentujących transakcje krajowe stanowi uchybienie formalne, które jednak nie wpływa na rozliczenie podatku od towarów i usług. Należy mieć jednak na uwadze, iż w związku z powyższym podmiot wystawiający faktury w opisywany sposób zagrożony jest sankcjami karno-skarbowymi, przewidzianymi w art. 62 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, zgodnie z którym kto wystawia fakturę w sposób wadliwy podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

Jedna myśl na temat “NIP PL w obrocie krajowym”

  1. Tak, obecnie częsciej będziemy razem z Państwem dyskutować.
    Choć poprzednio też znajdowaliście Państwo nasze komentarze.
    Pani Ketadoroto – dziękujemy za cenne informacje o interpretacjach!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *