Czy budynki na terenie ROD podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

Ustawodawca przewidział w zakresie takich budynków zwolnienie z podatku od nieruchomości, przy spełnieniu określonych warunków. Mianowicie, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.), budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, podlegają zwolnieniu z podatku od nieruchomości, jeżeli nie przekraczają norm powierzchni ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych, nie dotyczy to tych budynków, które są zajęte na działalność gospodarczą.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *