Czy dochody Wspólnoty Mieszkaniowej zawsze są opodatkowane CIT?

W związku z tym, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.), wspólnota mieszkaniowa jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Jednakże w przypadku, gdy wspólnota mieszkaniowa otrzyma odszkodowanie od osoby fizycznej, dochód taki może być zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli zostaną spełnione określone warunki. Mianowicie, dochód ten musi być dochodem wspólnoty uzyskanym w ramach gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz wspólnota musi te dochody przeznaczyć na utrzymywanie tych zasobów mieszkaniowych.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.)
  • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 03.02.2014 r. (IPTPB3/423-425/13-4/IR)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *