Czy dokumenty wymagane przy WDT mogą być sporządzone razem?

Mam tu na myśli możliwość połączenia na jednym druku, w jednym dokumencie, dokumentu przewozowego oraz np. specyfikacji poszczególnych sztuk  ładunku. Brak jasnego wskazania pozwala wnioskować, że nic nie stoi na przeszkodzi, aby połączyć dokumenty wymagane przy WDT, i przedstawić na jednym dokumencie.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.     

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *