Czy faktury elektroniczne muszą być przechowywane na terytorium RP?

Ustawodawca wskazał, że faktury muszą być przechowywane do czasu, w którym upłynął termin przedawnienia zobowiązania, zatem co do zasady przez okres do 5 lat, liczonym od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności danej faktury. Jednocześnie faktury elektroniczne nie muszą być przechowywane wyłącznie na terytorium kraju, pod warunkiem, że organ podatkowy, czy też organ kontroli, będzie miał zapewniony dostęp do tych faktur w trybie online.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.      

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *