Czy fundacja ma osobowość prawną?

Nabywa ją w chili wpisu do KRS. Jednocześnie o dokonaniu wpisu sąd zobowiązany jest powiadomić ministra właściwego ze względu na zakres działania i cele fundacji, jak również starostę – właściwego ze względu na siedzibę tejże fundacji.
Źródło:
  • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl

 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *