Czy kontrakt menadżerski można wypowiedzieć?

Tym samym kontrakt menadżerski może, co do zasady, zostać wypowiedziany w każdym czasie. Oczywiście zapisy samego kontraktu mogą ograniczać tą możliwość i wskazywać kilkumiesięczny okres wypowiedzenia. Ustawodawca wskazuje również, że dający zlecenie powinien naprawić szkodę jeżeli taka powstała w wyniku wypowiedzenia kontraktu, o ile wypowiedzenie kontraktu nastąpiło bez ważnego powodu.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.     

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *