Czy majątkowe prawa autorskie mogą być przedmiotem aportu w spółce jawnej?

Wkłady niepieniężne czyli aporty stanowią nie tylko prawa własności np. nieruchomości czy rzeczy ruchomej, ale także inne prawa majątkowe. Zatem aportem może być również majątkowe prawo autorskie.

Źródło: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000, Nr 94 poz. 1037 ze zm.)

Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl

 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *