Czy możliwe jest odliczenie od dochodu na rzecz organizacji z innego kraju niż Polska?

Odliczenia można dokonać do określonego limitu i na rzecz podmiotu spełniającego określone warunki. Podmiotem takim może być m.in. organizacja pozarządowa pod warunkiem, że nie należy do sektora finansów publicznych i nie działa w celu osiągnięcia zysku, w tym wypadku nie musi być spełniony status organizacji pożytku publicznego. Interesującym jest jednak, że przedmiotowe odliczenie może być także dokonane na rzecz w/w podmiotów, które działają w innym państwie Unii Europejskiej lub EOG.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.)
  • www.finanse.mf.gov.pl
 
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *