Czy możliwe jest używanie skróconej nazwy w firmie spółki jawnej?

Przepisy dopuszczają również, aby zawierała firmę jednego albo kilku wspólników. Jednocześnie istotnym jest oznaczenie spółka jawna.
W zakresie oznaczenia „spółka jawna” KSH przepisy dopuszczają stosowanie skrótu „sp. j.”.  Prawo nie dopuszcza jednak stosowania nazwy skróconej firmy. Tym samym stosowanie nazwy skróconej może wprowadzać kontrahenta spółki w błąd.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.     

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *