Czy możliwy jest zakaz konkurencji przy umowie zlecenia?

Zasady odnoszące się do zakazu konkurencji zostały uregulowane w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.), zatem nie można odnosić tych zasad, analogicznie, do umowy zlecenie, która jest umową cywilnoprawną uregulowaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zwanej dalej KC. Należy jednak zauważyć, że możliwe jest zawarcie takiej klauzuli w ramach umowy zlecenie, ale na podstawie KC, w oparciu o zasadę swobody zawierania umów. Zatem należy mieć na względzie, zgodnie z art. 3531  KC aby treść lub cel zawartego stosunku prawnego  nie sprzeciwiały się właściwości tego stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl

 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *