Czy można skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej, kupując ziemię rolną?

Jednakże ustawodawca przewidział możliwość zwolnienia z tego podatku w przypadku spełnienia przez podatnika określonych warunków. Tym samym podatnik nie zapłaci podatku PIT, jeżeli dokona zbycia przedmiotowej nieruchomości nawet przed upływem 5 lat, ale po pierwsze dochód uzyskany ze zbycia zostanie przeznaczony na „własne cele mieszkaniowe”. Ponadto podatnik musi dokonać zakupu „nowej nieruchomości” w okresie 2 lat, licząc od końca roku podatkowego w którym nastąpiło zbycie nieruchomości.
Ustawodawca wskazał jednak, że przez nabycie na własne cele mieszkaniowe, należy rozumieć w tym wypadku wydatki na nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie.
Tym samym nie jest możliwe wykorzystanie środków ze sprzedaży nieruchomości na zakup ziemi rolnej, korzystając z przedmiotowej ulgi.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.)
Adrian Bogusławski – redaktor portalu TaxFin.pl, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, kierunek: prawo oraz studiów podyplomowych z prawa podatkowego. Certyfikowany trener biznesu. Współpracował z najlepszą firmą szkoleniową w kraju (wg. rankingu "Book of Lists 2013”) m.in. przy projektach realizowanych dla Ministerstwa Finansów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie pracuje w tym podmiocie, przy projektach realizowanych dla jednostki Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto współpracuje z jedną z kancelarii prawnych w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, ze szczególnych uwzględnieniem spółek kapitałowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w szczególności z zakresu podatku VAT.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *