Czy na prawo do odprawy ma wpływ ilość pracowników zatrudnionych w firmie?

Po pierwsze musi dojść do rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niezależnych od pracownika np. w przypadku zwolnień grupowych. Jednakże ustawę z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r., Nr 90, poz. 844 ze zm.) stosuje się w wypadku tych pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników i tym samym tylko wówczas przysługuje prawo do odprawy pieniężnej.
Źródło:
•    Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r., Nr 90, poz. 844 ze zm.)
 
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl

 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *