Czy od 2014 r. ulga meldunkowa straci znaczenie?

Przede wszystkim podatnik chcący skorzystać z tej ulgi, musi przez okres co najmniej 12 – miesięcy, przed datą sprzedaży nieruchomości, być zameldowany w tej nieruchomości. Ponadto istotnym jest, że podatnik taki musi złożył oświadczenie w określonym terminie, do właściwego urzędu skarbowego, w którym potwierdza spełnienie warunków wymaganych do zwolnienia. Należy jednak zauważyć, że w przypadku nieruchomości sprzedawanych w 2014 r. ulga meldunkowa nie będzie miała znaczenia, ponieważ odnosiła się ona do nieruchomości nabytych w okresie pomiędzy 1 stycznia 2007 r. a 31 grudnia 2008 r. Natomiast, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości dokonane m.in. przed upływem 5 lat od nabycia nieruchomości. Okres ten jest liczony od końca roku kalendarzowego. Tym samym jeżeli nieruchomość została nabyta nawet z końcem 2008 r., to okres 5 lat upłynął z końcem roku 2013. Zatem zbycie takich nieruchomości będzie podlegało zwolnieniu z PIT, ze względu na upływ w/w terminu. Szczegółowo o kwestii opodatkowania PIT przy sprzedaży nieruchomości przeczytają Państwo w moim artykule pt. „Sprzedaż nieruchomości przez osobę fizyczną a rozliczenie PIT”, w miesięczniku TaxFin.pl – wydanie marzec 2014 r.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.)
  • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 24.05.2013 r. (ITPB2/415-532/10/13-S/BK)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.    

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *