Czy pracodawca musi wypłacić wynagrodzenie za dyżur pracownika?

Jednocześnie możliwe jest wynagrodzenie w przypadku, gdy nie ma możliwości udzielenia pracownikowi czasu wolnego. Istotnym jest jednak, że pracownik może otrzymać rekompensatę tylko w przypadku, gdy wykonywał on pracę w trakcie dyżuru.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *