Czy przerwy w pracy u jednego pracodawcy wpływają na okres wypowiedzenia umowy?

Tym samym w przypadku zatrudnienia na okres krótszy niż 6 miesięcy okres wypowiedzenia będzie wynosił 2 tygodnie, odpowiednio przy zatrudnieniu na okres co najmniej 6 miesięcy – 1 miesiąc i ostatecznie przy zatrudnieniu przez okres co najmniej 3 lat – okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.
Zdarza się jednak, że dany pracownik ma przerwę w zatrudnieniu u danego pracodawcy powstaje wówczas pytanie: czy każdy z okresów zatrudnienia należy doliczyć do czasu zatrudnienia i uzależnić od tego, zgodnie z przepisami, okres wypowiedzenia?
Mianowicie, zgodnie z linią orzecznictwa należy uznać, że każdy z okresów zatrudnienia należy doliczyć do ogólnego okresu zatrudnienia  u danego pracodawcy. Tym samym okresy przerwy w zatrudnieniu nie wpływają na prawo do zliczenia okresu zatrudnienia. Wynika to z językowej wykładni przepisu.
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.)
Adrian Bogusławski – redaktor portalu TaxFin.pl, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, kierunek: prawo oraz studiów podyplomowych z prawa podatkowego. Certyfikowany trener biznesu. Współpracował z najlepszą firmą szkoleniową w kraju (wg. rankingu "Book of Lists 2013”) m.in. przy projektach realizowanych dla Ministerstwa Finansów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie pracuje w tym podmiocie, przy projektach realizowanych dla jednostki Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto współpracuje z jedną z kancelarii prawnych w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, ze szczególnych uwzględnieniem spółek kapitałowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w szczególności z zakresu podatku VAT.     

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *