Czy rozwód zawsze uniemożliwia wspólne rozliczenie małżonków?

Mianowicie, zgodnie z art. 6 ust. 2  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) w przypadku małżonków dopuszczalne jest wspólne rozliczenie, pod warunkiem, że złożą zgodny wniosek oraz nie zajdą przesłanki negatywne, o czym pisałem wcześniej, pod tym linkiem. Warunkiem jest również pozostawanie w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej przez cały rok podatkowy.
W trakcie roku podatkowego może dojść jednak do rozwodu, którego konsekwencją jest ustanie wspomnianej wspólności majątkowej. Tym samym rozwód uniemożliwia całkowicie wspólne rozliczenie małżonków, nawet gdyby nastąpił z końcem roku podatkowego. Nie zostaje bowiem wówczas zachowany warunek podstawowy, jakim jest pozostawanie w związku małżeńskim oraz pozostawanie we wspólności majątkowej przez cały rok podatkowy. Jednakże możemy mówić o rozwodzie dopiero z chwilą uprawomocnienia się wyroku sądu. Tym samym, jak wspomniałem na wstępie, ogłoszenie wyroku na koniec roku podatkowego, który to wyrok uprawomocni się w roku następnym, spowoduje, że dopiero w następnym roku podatkowym będzie uniemożliwione wspólne rozliczenie.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *