Czy sponsoring jest opodatkowany podatkiem VAT?

W zakresie podatku od towarów i usług, sponsoring nie został odrębnie uregulowany, natomiast wykonanie umowy sponsoringu podlega opodatkowaniu VAT, na zasadach ogólnych. Mianowicie, sponsor, może dokonać odpłatnej dostawy towarów lub świadczenia usług, natomiast podmiot sponsorowany świadczy usługę reklamową. Tym samym każda ze stron umowy zobowiązana jest do wystawienia faktury. Oczywiście należy w tym wypadku pamiętać o tym, że podatnik sponsorowany może korzystać ze zwolnienia podmiotowego, na zasadach określonych w art. 113 ust. 1 i 9 VATU.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r,. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.     

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *