Czy sprzedaż udziału w gruncie może być opodatkowana VAT?

Wynika z tego, że odpłatna dostawa gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Oczywiście należy mieć na uwadze, że opodatkowane są takie czynności, które są wykonywane przez podmiot będący podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 VATU. W przypadku spełnienia tego warunku powstaje pytanie, czy zatem sprzedaż udziału w gruncie podlega opodatkowaniu na takich samych zasadach jak sprzedaż gruntu? W celu wyjaśnienia tej kwestii należy odnieść się w pierwszej kolejności do art. 198 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), który stanowi, że każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Tym samym należy uznać, że sprzedaż udziału w gruncie może być opodatkowana VAT, ponieważ określone udziały w nieruchomości mogą być uznane i opodatkowane jak odpłatna dostaw towarów. W tym miejscu należy również zauważyć, że na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 VATU zwolniona z podatku VAT jest dostawa terenów niezabudowanych, innych niż tereny budowlane.
 
Źródło:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.)
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.)
  • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 10.02.2014 r. (IPTPP2/443-891/13-5/JN)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *