Czy sprzedaż wirtualnej waluty \”bitcoin\” podlega opodatkowaniu podatkiem PIT?

W związku z tym należy uznać taką sprzedaż jako sprzedaż praw majątkowych, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f. Tym samym sprzedaż wirtualnej waluty „bitcoin” powinna być traktowana jak zbycie praw majątkowych.
Jednocześnie w przypadku, gdy podatnik dokonuje sprzedaży w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej – może opodatkować powstały przychód również w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.)
Adrian Bogusławski – redaktor portalu TaxFin.pl, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, kierunek: prawo oraz studiów podyplomowych z prawa podatkowego. Certyfikowany trener biznesu. Współpracował z najlepszą firmą szkoleniową w kraju (wg. rankingu "Book of Lists 2013”) m.in. przy projektach realizowanych dla Ministerstwa Finansów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie pracuje w tym podmiocie, przy projektach realizowanych dla jednostki Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto współpracuje z jedną z kancelarii prawnych w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, ze szczególnych uwzględnieniem spółek kapitałowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w szczególności z zakresu podatku VAT.      

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *