Czy termin przedstawienia dokumentów ma znaczenie dla zastosowania stawki 0% w WDT?

Należy jednak zwrócić uwagę na czas przedstawienia w/w dokumentów. Zgodnie z orzecznictwem podatnik może zastosować stawkę 0% przy WDT, w przypadku gdy podatnik  posiada je w chwili składania deklaracji podatkowej.
Źródło: Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 23 listopada 2006 r. (sygn. akt III SA/Gl 485/06)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *