Czy urlop na żądanie może być urlopem zaległym?

Dopuszczalne jest jednak udzielenie urlopu w terminie późniejszym, jako tzw. urlop zaległy. W tym wypadku należy go wykorzystać najpóźniej do 30 września roku następnego. Inaczej wygląda jednak sytuacja w przypadku urlopu na żądanie. Urlop ten przysługuje bowiem wyłącznie w danym roku kalendarzowym.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1028 ze zm.)

Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl

 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *