Czy urlop okolicznościowy wlicza się do urlopu wypoczynkowego?

Ten przywilej przysługuje pracownikowi niezależnie od wypracowanego przez niego urlopu wypoczynkowego. Tym samym nie wlicza się do ogólnego wymiaru tego urlopu.
W przypadku ślubu pracownik może wystąpić o 2 dni pełnopłatnego zwolnienia od pracy. Taki sam wymiar wolnego przysługuje w wypadku urodzenia się dziecka, jak również zgonu najbliższych członków rodziny pracownika, w tym małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy. Na 1 dzień urlopu okolicznościowego możemy liczyć w przypadku ślubu dziecka.
Reasumując, pracownikowi, którego staż pracy wynosi 12 lat i który w danym roku postanowił zawrzeć związek małżeński, będzie przysługiwało 26 dni urlopu wypoczynkowego i 2 dni urlopu okolicznościowego.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 1996 r., Nr 60, poz. 281).

Adrian Bogusławski – redaktor portalu TaxFin.pl, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, kierunek: prawo oraz studiów podyplomowych z prawa podatkowego. Certyfikowany trener biznesu. Współpracował z najlepszą firmą szkoleniową w kraju (wg. rankingu "Book of Lists 2013”) m.in. przy projektach realizowanych dla Ministerstwa Finansów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie pracuje w tym podmiocie, przy projektach realizowanych dla jednostki Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto współpracuje z jedną z kancelarii prawnych w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, ze szczególnych uwzględnieniem spółek kapitałowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w szczególności z zakresu podatku VAT.    

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *