Czy uzyskanie statusu akcjonariusza przez komplementariusza wpływa na jego odpowiedzialność i zakres obowiązków?

Należy jednak zauważyć, że komplementariusz nabywając status akcjonariusza ma ograniczone prawa w tym miedzy innymi nie ma prawa głosu zarówno przy powoływaniu jak i odwoływaniu rady nadzorczej. Akcje nabyte przez komplementariusza nie mogą być ponadto uprzywilejowane. Tym samym każda z akacji daje prawo jednego głosu.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *