Czy wysokie alimenty podlegają opodatkowaniu PIT?

Bez względu jednak na te kwestie w przypadku omawiania zależności wysokości alimentów, do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT), należy brać pod uwagę w pierwszej kolejności podmiot, na rzecz którego zasądzone są alimenty, a dopiero potem ich wysokość.
Jest to o tyle istotne, że alimenty zasądzone na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem PIT. Jednocześnie w przypadku dzieci, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, na podstawie odrębnych przepisów, przyznane alimenty są zwolnione bez względu na wiek tego dziecka.
Inaczej wygląda natomiast sytuacja innych osób niż dzieci, np. byłego małżonka. Mianowicie, dochody z tytułu alimentów mogą być w tym przypadku zwolnione ale tylko do kwoty granicznej 700 zł. Kwota ta dotyczy alimentów przyznawanych w skali jednego miesiąca.
Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.)
Adrian Bogusławski – redaktor portalu TaxFin.pl, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, kierunek: prawo oraz studiów podyplomowych z prawa podatkowego. Certyfikowany trener biznesu. Współpracował z najlepszą firmą szkoleniową w kraju (wg. rankingu "Book of Lists 2013”) m.in. przy projektach realizowanych dla Ministerstwa Finansów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie pracuje w tym podmiocie, przy projektach realizowanych dla jednostki Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto współpracuje z jedną z kancelarii prawnych w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, ze szczególnych uwzględnieniem spółek kapitałowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w szczególności z zakresu podatku VAT.        

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *