Czy zakup roweru możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

To zależy. Otóż, zgodnie z art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Tym samym można wnioskować, że zakup takiego roweru musi być dokonany w celu osiągnięcia przez przedsiębiorcę przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. W związku z tym przedsiębiorca musi korzystać pz tego środka transportu wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą. Może być to np. przejazd przedsiębiorcy wykonującego roboty budowlane, czy też lekarza do pacjenta. To na przedsiębiorcy spoczywa jednak obowiązek udowodnienia, że zakup spełnia przesłanki określone w art. 22 ust. 1 przytoczonej ustawy.
Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.     

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *