Czy zapłacimy podatek od \”młodego lasu\”?

Ustawodawca przewidział bowiem szereg zwolnień z tego podatku, w tym również zwolnienie lasu z drzewostanem do 40 lat. Tym samym od lasu posadzonego niedawno nie zapłacimy podatku leśnego. Powstaje jednak pytanie jak określić wiek drzewostanu jeżeli las nabywamy? Wystarczy w tym zakresie złożenie deklaracji i informacji o zwolnieniu. Dopiero w przypadku, gdy organ podatkowy będzie miał wątpliwości, co do złożonej deklaracji, może powołać biegłego, który określi wiek lasu.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.    

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *