Czy zwolnienie podmiotowe może być stosowane dla usług prawniczych?

Ustawodawca wskazał jednak te czynności opodatkowane, które nie mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie powołanego wyżej przepisu. Mianowicie, ustawodawca zaliczył do takich czynności świadczenie usług prawniczych. Tym samym dla podatnika świadczącego ten rodzaj usług, nie mają znaczenia limity kwotowe dotyczące wartości sprzedaży, zawsze bowiem działalność taka jest opodatkowana VAT.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r,. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.     

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *