Czym jest podatek piwny

Jak już wiemy, alkohol jest jednym z najwyżej opodatkowanych dóbr. Najwyższa stawka VAT, akcyza i podatek dochodowy. Ustawodawca przewidział również opłatę za to, że reklamujemy napoje alkoholowe – tzw. podatek piwny.

W pierwszej kolejności musimy się zastanowić, czy umieszczanie znaków towarowych napojów alkoholowych na różnych przedmiotach to już reklama.

Logo na parasolu to reklama?

W opinii wielu jest to przecież tylko umieszczanie logo, a nie zachęcanie do zakupu. Z odpowiedzią przychodzi do nas również ww. ustawa, gdzie wprost wskazuje definicję reklamy napojów alkoholowych. Z przepisów tych wynika, że jest to “publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych”. Dlatego, jeżeli w ramach świadczonych przez nas usług umieszczamy logo alkoholu na kuflu, parasolu, podkładce, lodówce czy w innym miejscu i otrzymujemy za to wynagrodzenie – musimy się zastanowić, czy nie ciąży na nas dodatkowy obowiązek, jakim jest podatek piwny.

Podatek piwny – jaka stawka?

Stawka podatku piwnego wynosi 10%. Tyle zapłacimy od wartości (netto) świadczonych usług reklamowych. Wskazuje się również, że nawet jeżeli usługi te świadczymy bezpłatnie, nie uciekniemy od tej opłaty. Podatek piwny należy wówczas zapłacić w drodze szacowania za tę usługę.

Jak zapłacić podatek piwny

Skoro wiemy już, kto musi zapłacić podatek piwny i w jakiej wysokości – musimy dowiedzieć się, kiedy i gdzie musimy go zapłacić. Obowiązek złożenia deklaracji na formularzu DRA-2 podatku piwnego ciąży na nas do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniał obowiązek wystawienia faktury za usługi zareklamowania napojów procentowych. Natomiast opłatę musimy uiścić samodzielnie do ostatniego dnia tego miesiąca.

Reklama alkoholu w kosztach uzyskania przychodu

Ustawodawca jednak zlitował się nad przedsiębiorcami i ustanowił, że taka opłata za reklamę alkoholu może mimo wszystko stanowić koszt uzyskania przychodu w działalności. Mówi o tym wprost w art. 13(2) ust. 6.

Jak widać, Państwo skutecznie zniechęca obywateli nie tylko do spożywania, ale i też samego reklamowania napojów alkoholowych. I mówimy tutaj nie tylko o wysokoprocentowych napojach, ale i tych słabszych. Złośliwi mogliby spytać, co w Polsce bardziej szkodzi – piwo, z 5% zawartości alkoholu czy podatki – odbierające większość naszych dochodów.

Źródło: Infor.pl

Webinar podatkowy


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *