Dane na temat wykonania budżetu w styczniu 2016 r.

Wzrosty wpływów MF odnotował we wszystkich podatkach, za wyjątkiem akcyzy. Wykonanie wydatków budżetu państwa w styczniu 2016 r. wyniosło 29,0 mld PLN tj. 7,9 % planu.
 Wykonanie budżetu państwa w styczniu 2016 r. w stosunku do projektu ustawy budżetowej na 2016 r. z 21 grudnia 2015 r. wyniosło:

  • dochody – 30,72 mld PLN, tj. 9,8%,
  • wydatki – 28,96 mld PLN, tj. 7,9%,
  • nadwyżka – 1,76 mld PLN

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *