Jak zaksięgować pokrycie straty?

Strata może zostać pokryta na przykład:

 • z kapitału zapasowego lub rezerwowego,
 • z niepodzielonego zysku lat ubiegłych,
 • z dopłat wspólników,
 • w drodze obniżenia kapitału zakładowego
 • z zysku lat następnych.

Poniżej typowe zapisy operacji gospodarczych:

Pokrycie straty z niepodzielonego zysku roku poprzedniego:

 • Wn Rozliczenie wyniku finansowego analityka – Zysk z lat ubiegłych,
 • Ma Rozliczenie wyniku finansowego analityka Strata za 2009r.

Pokrycie straty kapitałem zapasowym lub rezerwowym:

 • Wn Kapitał zapasowy lub Kapitał rezerwowy
 • Ma Rozliczenie wyniku finansowego

Pokrycie straty z dopłat wspólników spółki z o.o. wniesionych na kapitał rezerwowy:

a) dopłaty w kwocie należnej od wspólnika  według uchwały wspólników)

 • Wn Pozostałe rozrachunki
 • Ma Kapitał rezerwowy,

b) dopłaty wniesione przez wspólników na rachunek bankowy jednostki lub do jej kasy

 • Wn Rachunek bieżący lub Kasa,
 • Ma Pozostałe rozrachunki

c) pokrycie straty bilansowej

 • Wn Kapitał rezerwowy,
 • Ma Rozliczenie wyniku finansowego

Pokrycie straty z dopłat gotówkowych właścicieli, w spółce osobowej, spółce cywilnej osób fizycznych lub w jednostce prowadzonej przez osobę fizyczną na własne ryzyko:

a) wpłata gotówkowa

 • Wn Kasa,
 • Ma Pozostałe rozrachunki

b) równolegle pokrycie straty

 • Wn Pozostałe rozrachunki
 • Ma Rozliczenie wyniku finansowego

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.),
zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *