Dialog w sprawie środków z 1%

Trwa dialog z trzecim sektorem w celu wspólnego wypracowania szczegółowych rozwiązań wyrównującym organizacjom pożytku publicznego wpływy z 1%,

Mogą one zostać zmniejszone wskutek obniżenia podatku PIT z 17% do 12% oraz podniesienia kwoty wolnej do 30.000 zł. Wkrótce rozpoczną się kolejne szerokie konsultacje z organizacjami pozarządowymi w celu wypracowania optymalnego i sprawiedliwego mechanizmu rekompensacyjnego.

Obecnie zaproponowany mechanizm składa się z dwóch elementów, które zostaną uruchomione, jeżeli wpływy sektora OPP ulegną zmniejszeniu wskutek obniżenia podatków oraz podniesienia kwoty wolnej. Pierwszy z nich to automatyczny algorytm, przekazujący organizacjom pozarządowym środki w proporcji do tego, co otrzymywały w latach ubiegłych, indeksując je wskaźnikiem średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących. Drugi, dodatkowy element, będzie miał formę otwartego konkursu ofert, którego zasady zostaną wypracowane w dialogu z organizacjami pozarządowymi.

Szczegóły mechanizmu

MF w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pożytku określi proporcje w jakiej części wyrównanie środków nastąpi poprzez algorytm, a w jakiej w drodze otwartego konkursu ofert.

Zaproponowany mechanizm gwarantuje, że co najmniej 30% środków zostanie przekazane poprzez algorytm i 30% w drodze otwartego konkursu ofert. Rozporządzenie Ministra Finansów określi dokładne proporcje, które mogą wynieść np. 50% / 50% lub 70% / 30 % na korzyść rozwiązania w formie algorytmu lub trybu konkursowego.

Zasady przeprowadzenia otwartego konkursu ofert zostaną określone przez RDPP, co będzie poprzedzone szerokim procesem konsultacji społecznych z wszystkimi organizacjami pozarządowymi, zarówno tymi największymi, jak i małymi lokalnymi podmiotami.

Określono datę, na którą dokonuje się porównania kwot przekazanych z 1% podatku należnego OPP w danym roku (31 lipca), a także datę przekazania przysługującej kwoty wyrównania poszczególnym OPP (15 września).

Dodatkowo przewidziano możliwość wskazania przez MF organu, który będzie upoważniony do koordynacji zadań związanych z przekazaniem kwot poszczególnym OPP. Gwarantuje to otrzymanie środków w ramach wyrównania w stosunkowo krótkim czasie.  Dzięki temu OPP będą mogły realizować swoje zadania w dotychczasowy sposób.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Polskim Ładzie, zapisz się na webinar

ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *