Dla liderów rynku alternatywnego – NewConnect LEAD

„NewConnect Lead ma pełnić funkcję dodatkowego zasilania dla dużej giełdy. Nie jest instrumentem przytrzymania spółek na rynku NewConnect. Ma być czymś dokładnie przeciwnym – segmentem, który ma być swoistą trampoliną dla firm, które w się w nim znajdą. Pozwoli odbić się firmom jeszcze bardziej i w perspektywie krótko lub średnioterminowej znaleźć się na dużej giełdzie”
– podkreślił Prezes Sobolewski.

Podczas konferencji Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu GPW odsłonił 7 tablic przedstawiających kryteria, według których będą oceniane spółki w procesie selekcji do nowego segmentu.

Do segmentu NewConnect Lead będą kwalifikowane spółki spełniające wszystkie z poniższych kryteriów:

  1. Średnia wartość rynkowa emitenta w ostatnich 6 miesiącach co najmniej 5 mln € oraz free float na koniec każdego kwartału – co najmniej 10%;
  2. Średni obrót na sesję w ostatnich 6 miesiącach lub średnia liczba transakcji w tym okresie – odpowiednio 10 000 zł i 5 transakcji;
  3. Co najmniej połowa sesji, na których były zawierane transakcje w ostatnich 6 miesiącach;
  4. Zmienność kursu w ostatnich 6 miesiącach – poniżej 15%, a średni kurs w tym okresie powyżej 50 groszy;
  5. Czas bycia spółką publiczną – co najmniej 1 rok;
  6. Stosowanie Dobrych Praktyk;
  7. 7.    Jakość wykonywania przez spółkę obowiązków informacyjnych.

Spółki zostaną poddane dokładnej selekcji ilościowej i jakościowej. Pierwsza kwalifikacja do segmentu NewConnect Lead odbędzie się 31 marca 2010 r. Będzie to selekcja pozytywna, co oznacza, że wszystkie spółki, które spełnią powyższe kryteria zostaną zakwalifikowane do segmentu NewConnect Lead. Liczba spółek w segmencie będzie zmienna, a jego skład będzie aktualizowany raz na kwartał. Po zakończeniu ostatniej sesji giełdowej w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu każdego roku, Giełda będzie dokonywać weryfikacji poszczególnych wskaźników i kwalifikacji akcji emitenta do segmentu NewConnect Lead. Podczas okresowych kontroli będą brane pod uwagę dane z ostatniego półrocza działalności spółki notowanej na NewConnect.

NewConnect jest już istotnym elementem rynku giełdowego i to nie tylko dla małych spółek o niskich obrotach. Punktem odniesienia dla NewConnect może być tzw. bottom WIG  i bottom Głównego Rynku, czyli 100 spółek o najniższych obrotach z indeksu WIG i z całego rynku regulowanego.

O skali rozwoju NewConnect świadczy również prawie 30% udział inwestorów instytucjonalnych w kapitalizacji tego rynku. Stał się on również inspiracją i bazą infrastrukturalną dla rynku Catalyst oraz powstającej platformy do prywatyzacji małych i średnich przedsiębiorstw skarbu państwa. Całość dopełnia dynamiczny wzrost liczby spółek notowanych na NewConnect. Pojawienie się NewConnect Lead jest zatem naturalnym etapem rozwoju alternatywnego systemu obrotu.

NC/red.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *