Dług zagraniczny Skarbu Państwa

W ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w listopadzie 2010 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

  • kapitał – równowartość 531,7 mln EUR (2.094,3 mln PLN),
  • odsetki – równowartość 72,6 mln EUR (285,5 mln PLN).

Stan środków walutowych w dyspozycji Ministra Finansów na koniec listopada 2010 r. wyniósł łącznie 5.249,9 mln EUR (21.385,1 mln PLN).

 

MF/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *