Moment dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów akcyzowych

Dlatego też, wniosek o zwrot akcyzy powinien być złożony przed rozpoczęciem dostawy wynikającej z dokumentu CMR. Dokument towarzyszący UDT ma na celu kontrolę przepływu towarów i stanowi jedynie wstępną deklarację zamiaru dokonania WDT. Z tego też powodu data wskazana w tym dokumencie nie może być uznana za rozstrzygającą o momencie rozpoczęcia dostawy.” – wyrok WSA w Poznaniu z 16 marca 2011r., sygn. III SA/Po 44/11. Orzeczenie nieprawomocne.

W stanie prawnym obowiązującym do końca sierpnia 2010 r., ustawa o podatku akcyzowym uzależniała prawo do dochodzenia zwrotu akcyzy od złożenia wniosku jeszcze przed rozpoczęciem dostawy wewnątrzwspólnotowej, choć nie wskazywała jaki moment należy uznać za początek realizacji tej dostawy. Rozstrzygnięcie Sądu wskazuje, że decydujące znaczenie ma data wskazana na dokumencie transportowym CMR. Rozstrzygnięcie WSA należy ocenić pozytywnie, gdyż dokument towarzyszący UDT wystawiany jest przez dostawcę, który niekoniecznie musi być jednocześnie odpowiedzialny za fizyczny transport towarów. Niewątpliwie przedmiotowe orzeczenie będzie stanowić silny argument w sporach z organami podatkowymi kwestionującymi prawo do wypłaty akcyzy z powodu zbyt późnego złożenia wniosku o jej zwrot.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *