Dywidenda ze spółki komandytowo – akcyjnej jako dochód z działalności gospodarczej, ale bez obowiązku zapłaty zaliczek

Wyrok NSA z 30 marca 2011 r., sygn. akt II FSK 1925/09 (w chwili obecnej brak uzasadnienia pisemnego)

Według odmiennego stanowiska, akcjonariusz ma obowiązek zapłaty zaliczek na PIT w trakcie roku podatkowego. W prawie podatkowym brakuje bowiem przepisu, który stanowiłby podstawę stosowania wobec akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej odmiennych zasad opodatkowania, niż w stosunku do komplementariusza tej spółki oraz wspólników innych spółek niemających osobowości prawnej.

Wyrok WSA we Wrocławiu z 23 lutego 2011 r., sygn. akt I SA/Wr 39/11 i I SA/Wr 40/11 (wyrok WSA nieprawomocny).

Dotychczas większość sądów wskazywała, że akcjonariusz powinien być opodatkowany na zasadach właściwych dla działalności gospodarczej, przy czym istniała wątpliwość, czy  jest on zobowiązany do zapłaty zaliczek na PIT w trakcie roku podatkowego, tj. przed podziałem zysku przez spółkę. Pojawiały się również orzeczenia, zgodnie z którymi dochód akcjonariusza należy kwalifikować jako dochód z kapitałów pieniężnych podlegający opodatkowaniu dopiero w momencie faktycznego otrzymania. Wyrok NSA daje szansę na ugruntowanie korzystnej dla podatników linii orzeczniczej. Jeśli organy podatkowe będą respektować orzeczenie NSA, prowadzenie działalności za pośrednictwem spółki komandytowo-akcyjnej może być ciekawym rozwiązaniem pozwalającym na odroczenie momentu zapłaty podatku, do daty rzeczywistego otrzymania dochodu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *