Dopłata do udziałów a moment powstania obowiązek podatkowy z tytułu PCC

W tym wypadku obowiązek podatkowy z tytułu PCC powstanie już z chwilą podjęcia przedmiotowej uchwały. Tym samym spółka zobowiązana jest do zapłaty należności podatkowej  jeszcze przed wpłynięciem dopłat z tego tytułu, od wspólników.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649 ze zm.)
 

Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl

 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *