Doradca podatkowy – dlaczego warto nim zostać?

Jest zawsze na bieżąco z przepisami, śledzi wszystkie zmiany i podnosi swoje kompetencje. Zna ulgi, wie dla kogo są i co może zostać wpisane w rozliczeniu rocznym lub miesięcznym. To właśnie doradca podatkowy. Dlaczego warto nim zostać?

Jak można łatwo samemu zauważyć, doradca podatkowy doradza w zakresie prawa podatkowego. Wymagania jakie należy spełnić, aby nim zostać określa właściwa ustawa o doradztwie podatkowym. Do tego, aby móc wykonywać zawód należy zdać egzamin państwowy, który składa się z części pisemnej (100 pytań) i części ustnej (10 pytań). Zostanie doradcą podatkowym wymaga dużego poświęcenia czasu i wielu wyrzeczeń. A jakie są zalety zostania doradcą podatkowym?

Stałe zapotrzebowanie

Nie ukrywajmy tego, każdy musi rozliczyć się z podatków a wiele osób nie ma pojęcia jak to należy zrobić. Dlatego właśnie potrzebuje ze skorzystania doświadczonego eksperta, który jest na bieżąco z obowiązującym prawem. Doradca podatkowy może być pewny, że na swoje usługi będzie miał stałe zapotrzebowanie. Największe w okresie składania zeznań i deklaracji podatkowych, ale podatnicy mogą zadawać mu codziennie w związku z bieżącą działalnością firmy.

Rozwój

Doradca podatkowy musi być na bieżącą ze zmianami podatkowymi. Uczestniczy w forach, konferencjach, śledzi projekty ustaw, wprowadzane zmiany i terminy wejścia w życie. Dlatego zawód doradcy jest dla tych, którzy szukają w karierze zawodowej stałej możliwości rozwoju. Zmiany podatkowe ulegają w mniejszym lub większym stopniu corocznym zmianom. Od doradców podatkowych wymagane jest bycie z nimi na bieżąco. Otrzymują oni właściwą ilość punktów z tytułu uczestniczenia w formach podnoszenia kwalifikacji, które określa uchwała Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Praca na własny rachunek

Każda osoba, która zdała egzamin na doradcę podatkowego otrzymuje swój numer wpisu. Dzięki temu pracuje on na swoje własne nazwisko i wyrobienie swojej osobistej marki. Doradca może pracować samodzielnie jako w indywidualnym biurze lub w kancelarii tworząc zespół z innymi doradcami.  W tym miejscu warto zauważyć, że doradca podatkowy wykonuje zawód jako osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek lub jako uczestnik spółki niemającej osobowości prawnej np. biuro doradztwa podatkowego. Może być także osobą pozostającą w stosunku pracy.

Specjalizacja

Temat podatków oferuje szeroki wachlarz specjalizacji. Doradca podatkowy może być specjalistą od cen transferowych, podatku VAT czy podatku CIT. W ten sposób zajmuje się tylko jedną dziedziną. Taka konkretyzacja pozwala osiągnąć jeszcze większe sukcesy zawodowe. Warto jednak zauważyć, że do zdania egzaminu na doradcę podatkowego wymagana jest znajomość całego prawa podatkowego.

Zarobki

Jest to zawód prestiżowy, który wykonuje niewielka liczba osób w stosunku do całego kraju.  Według stanu na kwiecień 2021 r. w Polsce jest 8870 doradców podatkowych. Z pewnością przynosi to olbrzymią satysfakcję.  W dodatku w parze z tym idą wysokie zarobki, które są znacznie wyższe niż średnia płaca krajowa w Polsce. Płaca jaką otrzymuje doradca podatkowy rośnie proporcjonalnie do jego praktyki zawodowej i osiąganych rezultatów.

Jak widać zawód doradcy podatkowego nie jest zawodem dla tych, którzy nie chcą się rozwijać i nie są ambitni. Niemniej przynosi on wiele satysfakcji a do tego dochodzą wysokie zarobki. Rynek doradców podatkowych wciąż jest w Polsce rozwijającym się. Coraz więcej firm przekonuje się do współpracy z doradcami podatkowymi. Dlatego warto zainwestować siebie i zostać doradcą podatkowym, niezależnie od tego na jakim obecnie kariery jesteśmy.


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *