Dostawa sprzętu komputerowego do szkoły a podatek VAT

Czasy, w których w szkole jedyną pomocą naukową była czarna tablica i kreda – bezpowrotnie minęły. Współczesne szkoły korzystają obecnie nie tylko z komputerów stacjonarnych, ale również z laptopów, tablic i rzutników multimedialnych, oraz innych pomocy dydaktycznych.

Zakup tego sprzętu wiąże się również z koniecznością zakupu odpowiedniego oprogramowania i jednocześnie rodzi pytania o możliwość zastosowania preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług (VAT).

Przesłanki stosowania stawki 0%.

Ustawodawca umożliwił zastosowanie stawki 0%, dla dostaw sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych (art. 83 ust. 1 pkt 26a UoVAT), ale przy spełnieniu określonych przesłanek.

Mianowicie, preferencyjna stawka VAT może być zastosowana dla towarów wymienionych w zał. nr 8 do UoVAT, czyli dla jednostek centralnych komputerów, serwerów, monitorów, zestawów komputerów stacjonarnych, drukarek, skanerów, urządzeń komputerowych do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących) oraz urządzeń do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratorów i switch’y sieciowych, routerów i modemów).

Z powyższego wynika, że przesłanką warunkującą zastosowanie stawki 0% jest dostawa m.in. zestawu komputera stacjonarnego. Tym samym można wnioskować, że dostawa laptopa nie będzie mogła korzystać ze stawki preferencyjnej. Zatem dostawa laptopa będzie wiązała się z koniecznością zastosowania stawki 23%.

Jednocześnie, zakup oprogramowania do komputera stacjonarnego będzie wymagał zastosować również stawki podstawowej, chyba że oprogramowanie stanowi część zestawu komputera stacjonarnego. Tym samym stawka 0% odnosi się wyłącznie do dostawy towarów określonych w zał. nr 8 (przy spełnieniu dodatkowych przesłanek podmiotowych). Zatem, w wypadku, gdy oprogramowanie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania komputera stacjonarnego – można uznać, że stanowi część składową zestawu, wówczas stawka 0% może być zastosowana również dla tego oprogramowania, które jest częścią zestawu.

Zakup oprogramowania „dodatkowego” a VAT

Inaczej wygląda sytuacja, w wypadku, gdy podatnik dokonuje zakupu „dodatkowego” oprogramowania, które nie stanowi części zestawu. W tym przypadku można zastosować stawkę 0% jedynie do dostawy komputera stacjonarnego, natomiast dostawa przedmiotowego oprogramowania wymaga zastosowania stawki podstawowej – 23%. Wynika z tego, że „oprogramowanie, które służy konkretnemu użytkownikowi (uwzględnia potrzeby konkretnego użytkownika), bez którego zestaw komputera stacjonarnego jest gotowy do prawidłowego funkcjonowania, nie tworzy zestawu komputera stacjonarnego w rozumieniu poz. 1 załącznika nr 8 do ustawy”[1].

Przy zakupie sprzętu do szkoły warto zatem pamiętać o możliwości zastosowania stawki 0%, szczególnie w wypadku zakupu sprzętu wraz z oprogramowaniem, aczkolwiek każdy stan faktyczny jest odmienny i w związku z tym najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy eksperta.

Autor: Adrian Bogusławski – redaktor portalu TaxFin.pl

Artykuł dedykuję Współczesnej Szkole – dzięki której jestem tu, gdzie jestem.

[1] Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dn. 2 maja 2013 r. (ILPP1/443-96/13-4/HW).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *