Dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobów akcyzowych a zwrot akcyzy

W tym wypadku, zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 108, poz. 626 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, jeżeli od dane wyrobu akcyzowego została już zapłacona akcyza w Polsce, przysługuje zwrot akcyzy podatnikowi, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej tych wyrobów akcyzowych, albo podmiotowi, który nabył te wyroby akcyzowe od podatnika i dokonał ich dostawy wewnątrzwspólnotowej (podmiotowi pośredniczącemu). Warunkiem uzyskania zwrotu jest jednak złożenie do właściwego naczelnika urzędu celnego pisemnego wniosku o zwrot oraz dokumentów, które potwierdzają, że akcyza została zapłacona w Polsce. Zatem, jeżeli wspomniany na początku podatnik krajowy dokona dostawy papierosów na rzecz podatnika niemieckiego i zapłaci akcyzę w Polsce, wówczas będzie mu przysługiwał zwrot akcyzy, po spełnieniu wskazanych powyżej warunków.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 108, poz. 626 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.      

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *