Dynamiczny handel zagraniczny

Narodowy Bank Polski 11 sierpnia zaprezentował dane o bilansie płatniczym naszego kraju, który miał miejsce w miesiącu czerwcu 2010 roku. Pokazują one, że polska gospodarka rozwija się szybciej niż w poprzednim okresie. Eksport towarów wyniósł w czerwcu prawie 10,7 mld euro i był o 28,6 proc. wyższy niż w roku ubiegłym. Import do Polski zwiększył się o 27,8 proc. i przekroczył 10,9 mld euro.

Bilans płatniczy obrazuje obroty finansowe Polski z zagranicą. Płatności w handlu zagranicznym towarami są istotną, ale nie jedyną składową bilansu. Minusowe saldo w obrotach towarami jest kompensowane plusowym saldem w obrotach usługami co przypisać możemy przede wszystkim zagranicznej ekspansji polskich firm transportowych. Dodatnie jest od lat także saldo transferów z UE – w czerwcu do kasy UE Polska wpłaciła 118 mln euro, a dostała 433 mln euro. Inaczej jest z saldem dochodów – w czerwcu przychody z inwestycji w Polsce czerpane przez podmioty zagraniczne były o 1,4 mld euro większe niż przychody podmiotów polskich z ich inwestycji poza naszymi granicami.

Minusowe saldo rachunku bieżącego bilansowane jest między innymi wysokim napływem inwestycji zagranicznych do Polski. Z danych NBP wynika, że w czerwcu dodatnie saldo zagranicznych inwestycji wyniosło blisko 2 mld euro.

NBP/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *