Sprzedaż internetowa – opłata za wysyłkę towaru nie musi zawsze podlegać VAT

Sprawa dotyczyła podatnika, który prowadzi działalność gospodarczą polegająca na sprzedaży wysyłkowej przez internetowy portal aukcyjny. Kupujący przekazując Podatnikowi zapłatę za zakupiony towar przekazują również kwotę równą opłacie pocztowej za wysyłany towar, ponieważ kupujący udzielają Podatnikowi pełnomocnictwa do zawarcia w ich imieniu i na ich rzecz umowy o świadczenie usług pocztowych.
W związku z powyższym Podatnik powziął wątpliwości czy środki pieniężne przekazywane w związku z pełnomocnictwem a równe kwocie opłaty pocztowej za wysyłany towar stanowią dla Podatnika przychód podlegający opodatkowaniu VAT. Zdaniem Podatnika przedmiotowe kwoty wysyłki pocztowej nie stanowią dla niego przychodu podlegającego VAT.
Organ zgodził się z poglądem Podatnika i wskazał, że w przypadku posiadania przez Podatnika pełnomocnictw do zawarcia umowy o usługi w imieniu i na rachunek kupujących to płatności równe kwocie opłaty przesyłki pocztowej nie będą przychodem i nie będą podlegać opodatkowaniu VAT. Dyrektor Izby Skarbowej w łodzi podkreślił, iż ,,(…) w przypadku, gdy Wnioskodawca będzie posiadał upoważnienie (pełnomocnictwo) do zawarcia umowy o usługi w imieniu i na rachunek kupującego – mamy do czynienia ze zwrotem kosztów i kwota ta nie wchodzi do podstawy opodatkowania, (…).”
Większość sprzedawców internetowych pobiera od kupujących opłatę na dokonanie przesyłki zakupionego przez nich towaru. Pobranie takiej opłaty niewątpliwie powinno być opodatkowane VAT.
Jak potwierdził Minister Finansów, kupujący mogą udzielać sprzedawcom pełnomocnictw do zawarcia w ich imieniu i na ich rzecz umowy świadczenie usług pocztowych celem przesłania zakupionego towaru. W takim przypadku przekazana kwota stanowi jedynie zwrot kosztów, który nie podlega opodatkowaniu VAT.
Należy pamiętać, że ww. sytuacja nie będzie opodatkowana VAT tylko w przypadku gdy kwota wpłacana przez kupujących będzie równa z kwotą wynikającą z umowy o świadczenie usług pocztowych – w przeciwnym wypadku kwota różnicy będzie stanowić wynagrodzenie sprzedających i jako przychód po ich stronie będzie podlegać opodatkowaniu VAT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *