Dywidendy pod lupą MF

Obowiązujące przepisy pozwalają na zwolnienie z opodatkowania spółek, które przez określony ustawowo czas posiadają właściwą ilość udziałów w podmiocie wypłacającym dywidendę. W wyniku zmian wypłata dywidendy ma być uzasadniona ekonomicznie i odzwierciedlać rzeczywistość gospodarczą co oznacza, iż fiskus nie będzie miał większych trudności z zakwestionowaniem dokonanej operacji. Nowelizacja przewiduje, iż otrzymujący dywidendę będzie zobowiązany do złożenia wypłacającemu dywidendę oświadczenia o nie fikcyjności transakcji. Zmiany mają wejść w życie z dniem 31 grudnia 2015 r. i mieć zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2016 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *