Koncepcja NPM w sektorze budżetowym

Bardzo ważnym aspektem ich działalności jest maksymalizacja użyteczności wydatkowanych środków, które w okresie recesji są znacząco ograniczone. Dlatego w przypadku sektora finansów publicznych inaczej należy oceniać efektywność działania jednostek – podstawą w tym przypadku jest eliminacja zdarzeń, które w przypadku zwykłych podmiotów gospodarczych często są niezauważalne. W dziedzinie zarządzania jednostkami omawianego sektora w wielu krajach wdrażana jest koncepcja Nowego Zarządzania Publicznego (ang. New Public Management – NPM), której główny nurt związany jest ze wzrostem efektywności i skuteczności działania jednostek całego sektora.
Koncepcja NPM nie jest w przypadku krajowych regulacji prawnych tylko koncepcją teoretyczną, gdyż niektóre jej metody są już stosowane w praktyce działalności jednostek administracji centralnej jak również w sektorze samorządu terytorialnego. Znowelizowana ustawa o finansach publicznych zobowiązała do przygotowania i wdrożenia zasad kompleksowego planowania wieloletniego. Jednocześnie organa administracji centralnej jak również podległe im jednostki budżetowe prowadzą ewidencję wydatków oraz związaną z nią sprawozdawczość w układzie zadaniowym.
Omawiane metody są najbardziej rozpowszechnionymi narzędziami NPM jednak należy pamiętać, że kilka zestawień tabelarycznych, które zostały narzucone przez ustawodawcę nie podwyższą efektywności działania jednostki bez właściwego wykorzystania informacji w nich zawartych. Analizując problem efektywności jednostki oraz wykorzystania informacji zarządczych należy zwrócić uwagę na problem związany niewłaściwymi kwalifikacjami kadry zarządzającej jednostką oraz krótkim okresem mandatu społecznego (okres 4 lat w zarządzaniu strategicznym nie daje możliwości wdrażania skutecznej strategii rozwoju). Skutecznym rozwiązaniem mogłoby być opracowanie właściwego systemu informacyjnego wspierającego zarządzanie jednostką w sposób nowoczesny czyli efektywny, skuteczny i oszczędny. Kolejnym krokiem powinno być opracowanie narzędzi informatycznych wspierających długoterminowe zarządzanie jednostkami zarówno samorządowymi jak i centralnymi.
Podstawa prawna:
Ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości

zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *