Działalność medyczna nie zawsze podlega zwolnieniu z VAT

Zatem zwolnieniem objęta jest działalność w zakresie m.in. opieki medycznej, ratowania, czy poprawy zdrowia (dla zainteresowanych zasadami zwolnień z podatku VAT w działalności medycznej pisałem w artykule, który można znaleźć pod tym linkiem).
 
Należy jednak zauważyć, że część usług wykonywanych w ramach działalności medycznej nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Dotyczy to tych usług medycznych, które nie można zaliczyć do wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 18 VATU, czyli przede wszystkich, gdy dana usługa nie ma na celu ochrony, czy ratowania zdrowia. Dotyczy to takiej działalności lekarzy, która polega na m.in. przygotowywaniu opinii dla sądu dla potrzeb dowodowych. Nie ma tu bowiem celu ochrony zdrowia, tylko celem jest rozstrzygnięcie kwestii spornej. Podobna sytuacja występuje w przypadku wystawiania zaświadczeń np. przez okulistę, niezbędnych w kursie prawa jazdy, czy też przeprowadzania badań genetycznych w celu wykluczenia, bądź potwierdzenia ojcostwa.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
  • Michalik T., VATU. Komentarz, wyd. 9, Warszawa 2013
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *