Dziedziczenie lokalu mieszkalnego w III grupie podatkowej a ulga w PSD

Pierwszym z nich jest, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r., Nr 93, poz. 768 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, wymóg sprawowania opieki nad spadkodawcą, który tej opieki wymaga, przez okres co najmniej 2 lat i ponadto na podstawie pisemnej umowy z podpisami notarialnie poświadczonymi. Po drugie, ulga przysługuje jeżeli spadkobierca spełnia warunki określone w art. 16 ust. 2 Ustawy. W tym m.in. nie jest właścicielem lokalu mieszkalnego albo w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego przeniesienie własność tego lokalu np. na zstępnych. Należy również zauważyć, że ustawodawca przewidział ograniczenie w zakresie powierzchni lokalu dziedziczonego – zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy „nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej (…) lokalu”.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r., Nr 93, poz. 768 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *