Dziedziczymy – nie płacimy, czyli kiedy sprzedaż udziałów jest zwolniona z PIT?

Zmiana dotyczy opodatkowania udziałów i wkładów w spółdzielni oraz akcji spółek mających osobowość prawną. Ponadto nowelizacja dotyczy innych papierów wartościowych wspomnianych spółek, jak również tytułów uczestnictwa, czy też jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych.
Tym samym sprzedaż powyższych praw majątkowych, które wcześniej zostały nabyte w formie darowizny lub dziedziczenia, została zwolniona z PIT. Zwolnienie dotyczy jednak jedynie tego zakresu zobowiązania podatnika, które odpowiada kwocie jego zobowiązania z tytułu podatku od spadków i darowizn.
Podstawa prawna:

  • www.sejm.gov.pl
  • Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. 2013, poz. 1387)
Adrian Bogusławski – redaktor portalu TaxFin.pl, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, kierunek: prawo oraz studiów podyplomowych z prawa podatkowego. Certyfikowany trener biznesu. Współpracował z najlepszą firmą szkoleniową w kraju (wg. rankingu "Book of Lists 2013”) m.in. przy projektach realizowanych dla Ministerstwa Finansów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie pracuje w tym podmiocie, przy projektach realizowanych dla jednostki Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto współpracuje z jedną z kancelarii prawnych w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, ze szczególnych uwzględnieniem spółek kapitałowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w szczególności z zakresu podatku VAT.      

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *