E-zwolnienia lekarskie w 2016 r.

Przypomnijmy, iż wprowadzenie zwolnień elektronicznych wymusza na pracodawcach zatrudniających więcej niż pięciu pracowników założenie profilu na PUE. Jednocześnie pracodawcy zatrudniający mniej niż pięciu pracowników, nie zainteresowani korzystaniem z profilu na PUE, zobowiązani są do końca 2015 r. poinformować na piśmie współpracowników o konieczności dostarczenia wydruku zaświadczenia lekarskiego w razie wystawienia przez lekarza zwolnienia w formie elektronicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *