Edukacja menadżerów kluczem do dobrego zarządzania

Sukces działu zależy od umiejętności pracy w zespole. Bez odpowiedniej kooperacji działań i klarownym podziale obowiązków ciężko jest mówić o efektywnym działaniu. Tak samo jak menadżer działu musi posiadać odpowiednie kompetencje zarządcze.

Żadne nagrody, kary czy najnowocześniejsze narzędzia usprawniające pracę nie pomogą jeśli osoby pełniące funkcje menadżerów czy dyrektorów nie posiadają kompetencji zarządczych. Terry R. Bacon, uznany za jednego z największych myślicieli w dziedzinie przywództwa, przez ponad 30 lat badał menedżerów i ich zespoły. Z jego analiz jasno wynika siedem podstawowych potrzeb wyższego rzędu, które zarządzający powinni spełnić, by zacząć pracować nad motywacją i angażowaniem swoich ludzi. Jest to:

  1. Poczucie, że inni nam ufają.
  2. Poczucie, że rozwijamy się i stawiamy czoła kolejnym wyzwaniom.
  3. Poczucie własnej wartości.
  4. Poczucie kompetencji i fachowości.
  5. Poczucie docenienia za to, kim jesteśmy i co robimy.
  6. Poczucie podekscytowania tym, co robimy.
  7. Poczucie zaangażowania w to co jest dla nas ważne.

Relacja lider – pracownik 

Aby pracownicy mogli zrealizować postawione im cele, zarządzający najpierw powinni zapewnić im wyjaśniającą, precyzyjną komunikację zadań, następnie skupić się na motywowaniu i angażowaniu, a dopiero na końcu na egzekwowaniu. Menadżerowie jednak poświęcają minimum czasu na pogłębioną komunikację, za to wiele czasu przeznaczają na egzekucję zadań, gaszenie pożarów czy rozmowy motywujące z mało efektywnymi pracownikami. Efekty są zupełnie odwrotne do zamierzonych.

Postawa lidera wobec pracowników – jak stworzenie atmosfery poczucia bezpieczeństwa, wzajemnego szacunku, otwartej i szczerej komunikacji wpływa na podniesienie zaangażowania i skuteczności zespołu. Umiejętność motywowania, inspirowania, wyznaczania celów pracownikowi i zespołowi j jest jedną z kluczowych umiejętności nowoczesnego przywódcy jakimi obecnie są menadżerowie i dyrektorzy działów.

Styl lidera

Każdy menadżer jest innym człowiekiem, dlatego powinien wypracować i rozwijać swój własny styl liderski. Dostosowany on powinien być do możliwych zmian w samym zespole jak i w otoczeniu organizacji. Istotne jest wypracowanie wspierających nawyków, które pomagają liderom zbudować prawdziwy i szczery autorytet. Dodatkowo, nabranie pewności siebie i poczucia własnej wartości poprzez trening np. mentalny wzmocni postrzeganie siebie jako skutecznego lidera. W tym celu właściciele firm powinni zainwestować w szkolenia dla kadry menadżerskiej. Silny i kompetentny menadżer pozwala na sprawne zarządzanie poszczególnymi komórkami w firmach i na ich własną organizację.

Poszczególne komórki w organizacji mogą być zarządzane w inny sposób. Można wykorzystywać styl zwinny/agile, samozarządzające się organizacje (turkusowy) , styl horyzontalny lub wektorowy. Nie każdy styl sprawdzi się w danym dziale, dlatego warto, aby kompetentny menadżer miał świadomość jak one wyglądają i wybrał ten, który jego zdaniem najlepiej odzwierciedli siłę zespołu.

 

Menadżer tak jak każdy inny pracownik powinien rozwijać swoje kompetencje w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Nie tylko drabina i tabela w excelu to zwiększanie efektywności. Częściej to będą efekty skutecznego i zdrowego zarządzania. 


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *