Efektywność energetyczna: spotkanie z delegacją rosyjską

Wicepremier Pawlak zaakcentował, iż implementując rozwiązania usprawniające wydajność energetyczną można do 2030 r. ograniczyć emisję CO2 aż o 30 proc. W Polsce prawie 65 proc. możliwych oszczędności energii można uzyskać w sektorze budynków, m.in. poprzez lepszą termoizolację, jak również stosowanie bardziej energooszczędnych urządzeń i systemów oświetleniowych.

Nasz kraj osiągnął zadowalające rezultaty w zakresie energoefektywności, szczególnie w gospodarce komunalno–mieszkaniowej – orzekł prof. Ponomariow. Według niego polskie solucje mogłyby się sprawdzić na gruncie rosyjskim. Zachęcił zatem polskich przedsiębiorców do zwiększonej aktywności w rosyjskim sektorze komunalnym, który generuje ok. 1/3 PKB.

Stronę polską natomiast prof. Ponomariow zachęcał do korzystania z dorobku Rosji w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego. – Nasz Instytut zaprojektował efektywny system monitoringu obiektów jądrowych w Rosji – powiedział. Daje on możliwość m.in. sprawnie informować ludność o ewentualnych zagrożeniach , a także identyfikować niezbędne naprawy i modernizacje.

MG/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *